SushiS1

Sushi Set klein, 6 Stk. Sushi, 3 Maki

8,90 €

S2

Sushi Set mittel, 8 Stk. Sushi, 3 Maki

10,90 €

S3

Sushi Set klein, 4 Stk. Sushi, 3 Maki

6,90 €

S4

Sushi Set klein, 2 Stk. Sushi, 4 California Roll

6,90 €

S5

Sushi Set klein, 2 Stk. Sushi, 4 Green Island Roll

6,90 €

S6

Sushi Set klein, 4 Stk. Sushi. 2 Sashimi, 3 Maki

8,90 €

S7

Lacks Maki, 12 Stk.

5,90 €

S8

Gurke Maki, 12 Stk.

5,90 €

S9

California Roll, 8 Stk.

5,90 €

S10

Green Island Roll, 8 Stk

6,90 €
Asia Palast